پرینت

مسابقه دوستانه بسکتبال بین تیم دانشگاه صنعتی اراک با تیم دانشکده امیرکبیر اراک

shabnamnews2819543472771331

 

مسابقه دوستانه بسکتبال بین تیم دانشگاه صنعتی اراک با تیم دانشکده امیرکبیر اراک

 

 

مسابقه دوستانه بین تیمهای بسکتبال دانشگاه صنعتی اراک و دانشکده امیرکبیر اراک در تاریخ 93/02/29 در دانشکده امیرکبیر برگزار گردید. در این مسابقه که هدایت تیم را جناب آقای مصطفی رضایی برعهده داشت، دانشجویان بسکتبالیست دانشگاه صنعتی اراک بانتیجه 39 بر 35 حریف خود را شکست دادند.

 

نوشته شده توسط اداره تربیت بدنیارسال شده در: اخبار ورزش دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177