پرینت

تیم های برتر هفدهمین جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه صنعتی اراک مشخص شد.

تیم های برتر هفدهمین جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه صنعتی اراک مشخص شد.

هفدهمین جشنواره ورزشهای درون دانشگاهی از تاریخ 1/9/94 لغایت 4/9/94 در رشته های دارت و پنالتی هدفدار فوتسال در بخش پسران و دارت و پنالتی بسکتبال و چرخ تانک دربخش دختران برگزار شد.در این جشنواره ورزشی که با حضور 31 دانشجوی پسر و 65 دانشجوی دختر ادامه داشت، در نهایت نفرات برتر این مسابقات بر اساس جدول ذیل مشخص شد.

نفرات برتر در رشته دارت پسران:

 1- علی صدیقی 2- نوید منصوری 3- محمد رئیس زاده

نفرات برتر در رشته پنالتی هدفدار فوتسال پسران:

1- حسین روشنی زاده 2- مهراد شیرازی 3- بهزاد عبدی – سپهر کریمی

نفرات برتر در رشته دارت دختران:

 1- زهرا صفایی 2- نیلوفر میرزایی 3- فاطمه یادگاری

نفرات برتر در رشته پنالتی بسکتبال دختران:

 1- زهرا ایروانی 2- کوثر بسامی 3- الهام مرادی

نفرات برتر در رشته چرخ تانک دختران:

 آنیتا زری در- زهرا نوروزی- شکوفه رحمانی- الهام مرادی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط الهه قدیریارسال شده در: اخبار ورزش دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177