پرینت

نشستن طولانی پشت میز

زمانیکه  شما برای مدتی طولانی  پشت میز کار خود  می نشینید ، خون در پاهای شما جمع میشود و وقتی دراز می کشید نیروی جاذبه ی زمین این خون را با نیروی زیادی به قسمت های فوقانی می کشاند و موجب گرفتگی  در نواحی گردن میشود. بهتر است همیشه پشت میز نیز تحرک داشته باشید.

نوشته شده توسط اداره تربیت بدنیارسال شده در: اخبار مهم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177