پرینت

آشنایی با مرکز

- امروزه پژوهش و تحقيفات جزء لاينفک مراکز علمی و دانشگاهی می باشد و يکی از مهمترين عوامل داشتن ابزار استاندارد و مدرن جهت سنجش و اندازه گيری داده ها می باشد. لذا در همين راستا اداره تربيت بدنی جهت طرح های تحقيقاتی و سنجش و ارزيابی پتانسيل و بالفعل دانشجويان، اساتيد و کارکنان در ارتباط با تندرستی و سلامت نسبت به تأمين ابزار و وسايلی که پاسخگوی آزمايش های استاندارد باشد اقدام نمود.
هدف دانشگاه صنعتی اراک با راه اندازی این مرکز کمک به سلامت و جلوگیری از ناهنجاری‌های جسمانی دانشجویان است.

نوشته شده توسط Super Userارسال شده در: مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177