پرینت

اهداف و ماموریت ها

-اداره تربيت بدنی

براساس پژوهش های انجام گرفته اثبات شده است که فعاليت های ورزشی و تربيت بدنی روحيه و انگيزه کار و تلاش را در افراد تقويت می نمايد. از اين رو ضروری است که فعاليتهای ورزشی و فوق برنامه در دانشگاه با تشويق دانشجويان به اين امور بتواند سلامت شادابی و کارآئی آنها را در تحصيل و پژوهش تضمين نمايد.

 وظايف و اختيارات اداره تربيت بدنی

  •     توسعه و تعميم رشته‏های مختلف ورزشی در دانشگاه و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه
  •     پيش بينی و تصويب طرح ها و برنامه های ورزشی درون دانشگاهی و سراسری
  •     ايجاد تسهيلات لازم جهت شرکت کارکنان دانشگاه در فعاليتهای ورزشی
  •     تشکيل و اداره گروههای مختلف ورزشی
  •     برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حُسن اجرای آنها
  •     تهيه وسايل ورزشی مورد نياز کارکنان و دانشجويان
  •     مراقبت و بهره‏برداری از ميادين و تأسيسات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذيربط
  •     ايجاد بستر مناسب و ترغيب دانشجويان به شرکت در فعاليتهای ورزشی

نوشته شده توسط Super Userارسال شده در: اداره تربیت بدنی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177